Professionell och personlig

Juridisk rådgivning

kring migration, arbetsrätt  och  familje- & socialrätt

Våra rättsområden

Asyl & migration

Vi arbetar som ombud eller offentliga biträden i ärenden som rör asyl och uppehållstillstånd. Vi har stor erfarenhet av migrationsrätt och strävar efter att ge dig som klient en rättssäker process.

LVU-mål, familjerätt, socialrätt

Vi åtar oss uppdrag inom familjerätt, LVU-mål och socialrätt, områden där våra jurister har bred erfarenhet.

Kontakta oss

Mail: info@juristfyren.se


Telefon: +46 - (0) 76 0076 440


Postadress: Pilgatan 12, 195 32 Märsta


Besöksadress: Hammarby fabriksväg 23, Stockholm


ArbetsrättVi hjälper dig med frågor kring arbetsrätt, ett område där lagstiftning och praxis ständigt uppdateras.